Privacyreglement SVS Inburgering

Onze privacyverklaring, zoals vermeld op deze pagina, is van toepassing op de dienstverlening van SVS Inburgering en is niet beperkt tot het gebruik van deze website.

Download het privacyreglement als .PDF