Leren voor het inburgeringsexamen of het Staatsexamen NT2 bij SVS Inburgering

U kunt bij SVS Inburgering een cursus volgen om u voor te bereiden op het afleggen van het inburgeringsexamen (A2) of het Staatsexamen NT2 niveau 1 (B1) en niveau 2 (B2). Onze cursussen bestaan uit 3 hoofdmodules, namelijk Nederlandse taalles, les over de Nederlandse maatschappij en les over de Nederlandse arbeidsmarkt. Door alle modules te doorlopen bent u optimaal voorbereid op het afleggen van het examen op uw niveau.

Module 1: Nederlandse taal (lezen, schrijven, spreken en luisteren)

Het is van groot belang dat u op voldoende niveau kunt communiceren in het Nederlands. Hierdoor kunt u in het dagelijks leven in Nederland uzelf verstaanbaar maken en andere mensen in Nederland verstaan. De cursus die u bij SVS inburgering volgt biedt u alles wat nodig is om de Nederlandse taal u eigen te maken. U krijgt meerdere keren per week les in groepsverband (minimaal 2 keer en maximaal 4 keer) van ervaren docenten. Zij weten precies wat er nodig is om u te leren schrijven, lezen, spreken en luisteren in het Nederlands. Gedurende de cursus wordt ook een paar keer uw voortgang getoetst. Zo weet u wat uw vorderingen zijn, wat er nog nodig is om het gewenste niveau te behalen en wanneer u klaar bent voor het examen. Zou houden wij maar ook u zelf grip op uw leerproces.

De lessen worden gegeven in mooie lokalen met alle benodigde faciliteiten. Zo is er altijd WiFi aanwezig, kunt u gebruik maken van een computer en is er een beamer aanwezig. Tijdens de pauzes kunt u gebruik maken van gratis koffie en thee. U kunt er ook voor kiezen om even een stukje buiten te lopen als het mooi weer is.

De lessen worden voornamelijk dus in de klas gegeven, maar dat is niet alles. U krijgt ook huiswerk mee. Het is de bedoeling dat u dus ook buiten het klaslokaal werkt aan uw taalontwikkeling. Dit huiswerk kunt u alleen maken, maar het is ook leuk en leerzaam om dit in groepjes te doen of bijvoorbeeld met uw partner thuis. Maak hierover bijvoorbeeld afspraken met medecursisten uit uw klas.

Maar er is meer… bij SVS inburgering leer je niet alleen thuis en in de klas, maar ook in de praktijk! Er worden verschillende workshops en excursies georganiseerd waar u zich op in kan schrijven tegen het eind van uw cursus. Zo gaan we bijvoorbeeld een dagje naar een museum, naar een pretpark of naar het theater. Tijdens deze excursies worden verschillende opdrachten en puzzels georganiseerd die ervoor zorgen dat u in de praktijk uw kennis van de Nederlandse taal kunt testen en vooral ook verder kunt ontwikkelen op een leuke manier.

Module 2: Nederlandse maatschappij (KNM)

Ieder land heeft een eigen cultuur, een eigen geschiedenis en eigen gebruiken. Dit is ook in Nederland het geval. In de module Nederlandse maatschappij leert u over de gebruiken in Nederland op allerlei gebieden. Bijvoorbeeld in omgang met mensen in de buurt waar u woont, in het verkeer en op het werk. Maar ook over hoe het werkt met bijvoorbeeld het scheiden van afval, de overheid en het koningshuis en het openbaar vervoer.

De lessen worden gegeven in groepen op de manier zoals u al gewend bent bij het volgen van de lessen Nederlandse taal. Alleen nu ligt de nadruk van de les meer op de geschiedenis en gebruiken van Nederland dan op de taal van Nederland. U zult ook merken dat u al heel wat weet van de Nederlandse maatschappij. U woont natuurlijk al even in Nederland en u hebt al aardig wat lessen van de Nederlandse taal gehad waar veel onderdelen van de Nederlandse maatschappij ook in aan bod komen. Bovendien is het volgen van de module Nederlandse maatschappij erg leuk doordat er meerdere excursies worden georganiseerd waarop u zich kunt inschrijven. We gaan bijvoorbeeld met de trein naar het Rijksmuseum in Amsterdam of een dagje met de bus naar Volendam. Leren moet vooral ook leuk zijn, en daar werken graag aan mee!

Module 3: Nederlandse arbeidsmarkt (ONA)

Sinds 1 januari 2015 is het onderdeel Oriëntatie van de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) onderdeel geworden van het inburgeringsexamen. Ook als u het Staatsexamen NT2 gaat afleggen dan moet u deelnemen aan het ONA examen. Het onderdeel ONA is bedoeld om te leren hoe de Nederlandse arbeidsmarkt er uit ziet en wat uw mogelijkheden hierbinnen zijn. Zo kijken we naar uw opleidingsniveau en/of werkervaring in het land waar u vandaan komt. We kijken samen naar wat uw kwaliteiten zijn en wat u wensen zijn op het gebied van werken in Nederland. Onderdeel van de ONA module is ook het maken van CV, het zoeken naar geschikte vacatures en het maken van sollicitatiebrieven. Na afloop van deze module heeft u uw portfolio voor het examen samengesteld en bent u goed voorbereid op het eindgesprek bij DUO (examen).  Maar u bereid u natuurlijk niet alleen voor op het examen, u bent ook goed in staat om zelf te zoeken naar een baan in Nederland en om een sollicitatiegesprek te voeren.

Om uw kansen op de arbeidsmarkt zo groot mogelijk te maken kunt u bij SVS Inburgering ook een werkervaringstraject volgen. Dit betekend dat u stage gaat lopen bij een bedrijf. U gaat dus werken bij een bedrijf en in een functie die bij u past waarbij u uw vaardigheden en uw kennis van de Nederlandse taal nog verder ontwikkeld. En bovendien leert u hoe het werken in Nederland er in de praktijk uit ziet! En misschien kunt u zelfs na afloop van uw stage blijven werken bij uw werkgever. Maar ook al kan dit niet, dan heeft u alsnog een voorsprong op de rest, u hebt namelijk al ervaring op de Nederlandse arbeidsmarkt en u hebt een referentie die u kunt opgeven wat echt een voordeel oplevert wanneer u ergens anders gaat solliciteren.

Lees hier meer over het werkervaringstraject.

Studeren op verschillende niveaus

U kunt op verschillende niveaus studeren. Deze niveaus zijn van toepassing op de Nederlandse taal: A2, B1 en B2. De modules Nederlandse maatschappij en Nederlandse arbeidsmarkt zijn voor alle taalniveaus gelijk (A2, B1 en B2). Dit omdat ook deze examens voor deze modules voor iedereen gelijk zijn.

SVS Inburgering biedt 3 verschillende cursussen aan, gekoppeld aan het taalniveau. U kunt dus studeren op A2 niveau, B1 niveau en B2 niveau. Het is ook mogelijk om eerst op A2 niveau te studeren en later door te stromen naar niveau B1 of niveau B2. Welk niveau voor u het best geschikt is wordt in overleg met u vastgesteld. Voordat u begint met lessen wordt een intakegesprek gehouden waarin uw wensen en mogelijkheden worden besproken. Ook wordt een toets gemaakt waardoor u inzicht krijgt in uw startniveau en uw mogelijkheden met betrekking tot het eindniveau. Naar aanleiding hiervan wordt met u afgesproken wat het gewenste eindniveau is en welke cursus u gaat volgen. Klik hier voor meer informatie over het intakegesprek.