Inburgeren bij SVS Inburgering

Leren voor het inburgeringsexamen of het Staatsexamen NT2 bij SVS Inburgering

U kunt bij SVS Inburgering een cursus volgen om u ter voorbereiding op het afleggen van het inburgeringsexamen (A2) of het Staatsexamen NT2 niveau 1 (B1) en niveau 2 (B2). Onze cursussen bestaan uit 3 hoofdmodules, namelijk: Nederlandse taalles, les over de Nederlandse maatschappij en les over de Nederlandse arbeidsmarkt. Door alle modules te doorlopen bent u zo goed mogelijk voorbereid op het afleggen van het examen op uw niveau.

 

 1. Module 1: Nederlandse taal (lezen, schrijven, spreken en luisteren)

  Het is van groot belang dat u op voldoende niveau kunt communiceren in het Nederlands. Hierdoor kunt u zich in het dagelijks leven in Nederland verstaanbaar maken en andere mensen in Nederland verstaan. De cursus die u bij SVS inburgering volgt, biedt u alles wat nodig is om u de Nederlandse taal eigen te maken. U krijgt meerdere keren per week les in groepsverband (minimaal 2 keer en maximaal 5 keer) van ervaren docenten. Zij weten precies wat er nodig is om u te leren schrijven, lezen, spreken en luisteren in het Nederlands.

  Gedurende de cursus wordt ook een paar keer uw voortgang getoetst. Zo weet u wat uw vorderingen zijn, wat er nog nodig is om het gewenste niveau te behalen en wanneer u klaar bent voor het examen. Zo houden wij, maar ook u zelf, grip op uw leerproces. De lessen worden gegeven in nette lokalen met alle benodigde faciliteiten. Zo is er altijd WiFi, kunt u gebruik maken van een computer en is er een beamer aanwezig. Tijdens de pauzes kunt u gebruik maken van gratis koffie en thee. U kunt er ook voor kiezen om even een stukje buiten te lopen als het mooi weer is.

  De lessen worden voornamelijk in de klas gegeven, maar dat is niet alles. U krijgt ook huiswerk mee. Het is de bedoeling dat u dus ook buiten het klaslokaal werkt aan uw taalontwikkeling. Het huiswerk kunt u alleen maken, maar het is ook leuk en leerzaam om dit in groepjes te doen of bijvoorbeeld met uw partner thuis. Maak hierover afspraken met medecursisten uit uw klas.

  Maar er is meer… bij SVS inburgering leer je niet alleen thuis en in de klas, maar ook in de praktijk! Tegen het einde van uw cursus worden verschillende workshops en excursies georganiseerd waar u zich voor aan kunt melden. Zo gaan we bijvoorbeeld een dagje naar een museum, naar een pretpark of naar het theater. Tijdens deze excursies worden verschillende opdrachten en puzzels georganiseerd die ervoor zorgen dat u uw kennis van de Nederlandse taal in de praktijk kunt testen en verder kunt ontwikkelen op een leuke manier.

 2. Module 2: Nederlandse maatschappij (KNM)

  Ieder land heeft een eigen cultuur, een eigen geschiedenis en eigen gebruiken. Dit is ook in Nederland het geval. In de module Nederlandse maatschappij leert u over de gebruiken in Nederland op allerlei gebieden. Bijvoorbeeld in omgang met mensen in de buurt waar u woont, in het verkeer en op het werk. Maar ook over hoe het werkt met bijvoorbeeld het scheiden van afval, de overheid en het Koninklijk Huis en het openbaar vervoer.

  De lessen worden gegeven in groepen, op de manier zoals u al gewend bent bij het volgen van de lessen Nederlandse taal. Alleen nu ligt de nadruk van de les meer op de geschiedenis en gebruiken van Nederland, dan op de Nederlandse taal. U zult merken dat u al heel wat weet van de Nederlandse maatschappij. U woont natuurlijk al even in Nederland en u heeft al aardig wat lessen van de Nederlandse taal gehad, waar veel onderdelen van de Nederlandse maatschappij ook aan bod komen.

  Bovendien is het volgen van de module Nederlandse maatschappij erg leuk, doordat er meerdere excursies worden georganiseerd waarop u zich kunt inschrijven. We gaan bijvoorbeeld met de trein naar het Rijksmuseum in Amsterdam of een dagje met de bus naar Volendam. Ook worden er bedrijfsbezoeken georganiseerd en worden er sprekers uitgenodigd. Leren moet vooral leuk zijn, en daar werken wij graag aan mee!

 3. Module 3: Nederlandse arbeidsmarkt (ONA)

  Sinds 1 januari 2015 is het Oriëntatie van de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) onderdeel van het inburgeringsexamen. Ook als u het Staatsexamen NT2 gaat afleggen dan moet u deelnemen aan het ONA examen. Het onderdeel ONA is bedoeld om te leren hoe de Nederlandse arbeidsmarkt er uit ziet en wat uw mogelijkheden hierbinnen zijn. Zo kijken we naar uw opleidingsniveau en/of werkervaring in het land waar u vandaan komt. We onderzoeken samen wat uw kwaliteiten zijn en uw wensen op het gebied van werken in Nederland. Onderdeel van de ONA module is ook het maken van een cv, het zoeken naar geschikte vacatures en het maken van sollicitatiebrieven. Na afloop van deze module bent u goed in staat om zelf te zoeken naar een baan in Nederland en om een sollicitatiegesprek te voeren.


  Geen eindgesprek ONA bij DUO

  Sinds 2018 is het niet meer nodig om het examenonderdeel Eindgesprek ONA bij DUO af te leggen wanneer u een cursus ONA heeft gevolgd van ten minste 64 lesuren bij een gecertificeerde instelling. Als u bij SVS Inburgering een cursus ONA volgt, hoeft u dus geen mondeling examen bij DUO te doen! Na afloop van de module bent u geslaagd voor het onderdeel ONA.

Studeren op verschillende niveaus

U kunt op verschillende niveaus studeren. Deze niveaus zijn van toepassing op de Nederlandse taal: A2, B1 en B2. De modules Nederlandse maatschappij en Nederlandse arbeidsmarkt zijn voor alle taalniveaus gelijk (A2, B1 en B2). Dit omdat ook deze examens voor deze modules voor iedereen gelijk zijn.

SVS Inburgering biedt 3 verschillende cursussen aan, gericht op het te bereiken taalniveau. U kunt dus studeren op A2 niveau, B1 niveau en B2 niveau. Het is mogelijk om eerst op A2 niveau te studeren om later door te stromen naar niveau B1 of niveau B2. Welk niveau voor u het best passend is, wordt met u in overleg vastgesteld. Voordat u met lessen begint, wordt een intakegesprek gehouden waarin uw wensen en mogelijkheden worden besproken. Ook wordt een toets gemaakt waardoor u inzicht krijgt in uw startniveau en uw mogelijkheden met betrekking tot het eindniveau. Naar aanleiding hiervan wordt met u afgesproken wat het gewenste eindniveau is en welke cursus u gaat volgen. Klik hier voor meer informatie over het intakegesprek.