Examen doen

Moet u als nieuwkomer in Nederland inburgeren? Dan moet u binnen 3 jaar nadat u in Nederland bent gevestigd 6 examens afleggen. Namelijk: Lezen, schrijven, spreken en luisteren in het Nederlands en daarnaast een examen op het gebied van kennis van de Nederlandse maatschappij (KNM) en Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA).

Het examen Lezen in het Nederlands doet u achter een computer. De toets bestaat uit het lezen van teksten en het beantwoorden van vragen daarover. Er wordt getoetst of u op voldoende niveau kunt lezen in het Nederlands.

Het examen Schrijven in het Nederlands is een toets op papier. De toets bestaat bijvoorbeeld uit het invullen van een formulier en het schrijven van korte brieven. Er wordt getoetst of u op voldoende niveau kunt schrijven in het Nederlands.

Het examen Spreken in het Nederlands doet u achter de computer. De toets bestaat uit het bekijken van filmpjes en het beantwoorden van vragen daarover. Er wordt getoetst of u op voldoende niveau kunt praten in het Nederlands.

Het examen Luisteren in het Nederlands doet u achter de computer. De toets bestaat uit het bekijken van filmpjes en het luister naar teksten en het beantwoorden van vragen daarover. Er wordt getoetst of u op voldoende niveau Nederlands kan verstaan.

Het examen Kennis Nederlandse Maatschappij doet u achter de computer. De toets bestaat uit het bekijken van filmpjes en het beantwoorden van vragen daarover. Er wordt getoetst of u op voldoende niveau kunt kennis hebt van de Nederlandse maatschappij.

Het examen Oriëntatie Nederlandse arbeidsmarkt bestaat uit 2 onderdelen. Er moet een portfolio worden samengesteld dat bestaat uit verschillende resultaatkaarten. Deze opdrachten doet u thuis en op school. Het portfolio wordt door DUO beoordeeld en als dit voldoende is wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Dit is het 2e onderdeel van het examen. Tijdens dit gesprek bespreekt de examinator uw portfolio met u. Zo wordt getoetst of u voldoende kennis hebt van de Nederlandse arbeidsmarkt en of u van uzelf weet wat uw wel en niet kan bereiken op de Nederlands arbeidsmarkt.

Voor meer informatie over de verschillende examens en oefenexamens kunt u terecht bij: https://www.inburgeren.nl/examen-doen.jsp

Examen doen kan op verschillende niveaus

Het examen dat u moet behalen kan worden afgelegd op verschillende niveaus. Als eerste is dat het niveau van het inburgeringsexamen. U doet examen op het taalniveau A2. Dit is het minimaal vereiste niveau dat u moet behalen om te voldoen aan uw inburgeringsplicht. Indien u op een hoger niveau examen wilt doen omdat u bijvoorbeeld later een betere baan wilt krijgen of wilt doorstuderen aan een Nederlandse MBO of HBO school dan kunt u kiezen voor het Staatsexamen NT2. Het Staatsexamen NT2 kent 2 verschillende niveaus: B1 en B2. Het niveau B1 heeft u nodig als u wilt studeren aan een MBO en B2 heeft u nodig voor HBO en WO onderwijs.
Deze verschillende niveaus zijn alleen van toepassing op de Nederlandse taal examens (lezen, schrijven, spreken en luisteren). De examens Kennis Nederlandse Maatschappij en Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt zijn voor alle niveaus gelijk.

Studeren voor het inburgeringsexamen of het staatsexamen NT2

Het is niet eenvoudig om het inburgeringsexamen te behalen. U moet daarvoor oefenen en studeren. Het staatsexamen NT2 is nog moeilijker en vereis nog meer studie en voorbereiding. Omdat het niet makkelijk is om uzelf goed voor te bereiden op het examen zijn er in Nederland scholen waar u een inburgeringscursus kunt volgen. Tijdens een inburgeringscursus leert u alles wat nodig is om op voldoende niveau te lezen, schrijven, spreken en luisteren in het Nederlands. Ook leert u over de Nederlandse maatschappij en de Nederlandse Arbeidsmarkt. U krijgt les van docenten die zich hebben gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die in Nederland moeten inburgeren. Daarnaast studeert u niet alleen en kunt u veel samen leren en vooral ook van elkaar leren. Door het volgen van een inburgeringscursus of NT2 cursus bereidt u zicht optimaal voor op het examen maar natuurlijk ook op een succesvol bestaan in Nederland.