Inburgeringsexamen

Uit welke examens bestaat het inburgeringsexamen?

Vrijstelling voor ONA examen

Sinds 26 april 2019 worden inburgeringsplichtigen die een betaalde baan hebben, vrijgesteld van het examenonderdeel ONA. De voorwaarden zijn: Jij hebt in de afgelopen 12 maanden minstens zes maanden gewerkt, je werkte in loondienst en je werkte minstens 48 uur per maand.

Meer informatie hierover kun je vinden op de website: https://inburgeren.nl/nieuwe-regels-ona.jsp

Moet jij als nieuwkomer in Nederland inburgeren? Dan moet je binnen 3 jaar, nadat je in Nederland bent gevestigd, zes examens afleggen. Namelijk: lezen, schrijven, spreken en luisteren in het Nederlands. Daarnaast een examen op het gebied van kennis van de Nederlandse maatschappij (KNM) en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA).

 • Lezen

  Het examen Lezen in het Nederlands doe je achter een computer. De toets bestaat uit het lezen van teksten en het beantwoorden van vragen daarover. Er wordt getoetst of je op voldoende niveau kunt lezen in het Nederlands.

 • Schrijven

  Het examen Schrijven in het Nederlands is een toets op papier. De toets bestaat bijvoorbeeld uit het invullen van een formulier en het schrijven van korte brieven. Er wordt getoetst of je op voldoende niveau kunt schrijven in het Nederlands.

 • Spreken

  Het examen Spreken in het Nederlands doe je achter de computer. De toets bestaat uit het bekijken van filmpjes en het beantwoorden van vragen daarover. Er wordt getoetst of je op voldoende niveau kunt spreken in het Nederlands.

 • Luisteren

  Het examen Luisteren in het Nederlands doe je achter de computer. De toets bestaat uit het bekijken van filmpjes, het luisteren naar teksten en het beantwoorden van vragen daarover. Er wordt getoetst of je op voldoende niveau Nederlands verstaat.

 • KNM

  Het examen Kennis Nederlandse Maatschappij doe je achter de computer. De toets bestaat uit het bekijken van filmpjes en het beantwoorden van vragen daarover. Er wordt getoetst of je voldoende kennis heeft van de Nederlandse maatschappij.

 • ONA

  Het examen Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt bestaat uit twee onderdelen. Er moet een portfolio worden samengesteld dat bestaat uit verschillende resultaatkaarten. Deze opdrachten doe je thuis en op school. Het portfolio wordt door DUO beoordeeld en als dit voldoende is, word je uitgenodigd voor een gesprek. Dit is het 2e onderdeel van het examen. Tijdens dit gesprek bespreekt de examinator jouw portfolio. Zo wordt getoetst of je voldoende kennis hebt van de Nederlandse arbeidsmarkt en of je weet wat je wel en niet kunt bereiken op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Examen doen kan op verschillende niveaus

Het examen dat je moet behalen, kan worden afgelegd op verschillende niveaus. Als eerste is dat het niveau van het inburgeringsexamen. Jij doet examen op taalniveau A2. Dit is het minimaal vereiste niveau dat je moet behalen om te voldoen aan uw inburgeringsplicht. Als je op een hoger niveau examen wilt doen, omdat je bijvoorbeeld later een betere baan wilt krijgen of wilt doorstuderen aan een Nederlandse MBO of HBO instelling, dan kun je kiezen voor het Staatsexamen NT2. Het Staatsexamen NT2 kent twee niveaus: B1 en B2. Het niveau B1 heb je nodig als je wilt studeren aan een MBO en B2 heb jw nodig voor HBO en WO onderwijs. Deze niveaus zijn alleen van toepassing op de Nederlandse taal examens (lezen, schrijven, spreken en luisteren). De examens Kennis Nederlandse Maatschappij en Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt zijn voor alle niveaus gelijk.

 

Studeren voor het inburgeringsexamen of het staatsexamen NT2

Het is niet eenvoudig om het inburgeringsexamen te behalen. Je moet daarvoor oefenen en studeren. Het staatsexamen NT2 is moeilijker en vereist meer studie en voorbereiding. Omdat het niet makkelijk is om jezelf goed voor te bereiden op het examen, zijn er in Nederland scholen waar je een inburgeringscursus kunt volgen. Tijdens een inburgeringscursus leer je alles wat nodig is om op voldoende niveau in het Nederlands te lezen, schrijven, spreken en luisteren. Ook leer je over de Nederlandse maatschappij en de Nederlandse Arbeidsmarkt. Je krijgt les van docenten die zich hebben gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die in Nederland moeten inburgeren. Daarnaast studeer je niet alleen en kun je veel samen en van elkaar leren. Door het volgen van een inburgeringscursus of NT2 cursus bereid je je optimaal voor op het examen en op een succesvol bestaan in Nederland.