Over Ons

Wat ons onderscheidt

“wij geven niet op en zullen kosten wat kost u blijven bijstaan in uw traject”

Wij zullen er alles aan doen om u zo snel mogelijk in staat te stellen het inburgeringsexamen (of NT2 examen) te behalen. Zo kunt u ook snel verder werken aan uw droom: een goede baan of verder studeren in Nederland. Wij geven niet op en zullen kosten wat kost u blijven bijstaan in uw traject. Wij geven u dus ook de garantie dat u uiteindelijk het vereiste examen behaalt (of voldoet aan de minimale eisen).

Onze Missie

“het vinden van betaald werk voor vluchtelingen leuk, effectief en snel te faciliteren”

Het is voor vluchteling in Nederland niet makkelijk om een plek te vinden in de maatschappij en zonder de juiste begeleiding en ondersteuning kan het vele jaren langer duren voordat het leven in Nederland op de rit is. Wij zorgen er samen met u voor dat u op korte termijn voldoet aan uw inburgeringsplicht en dat u daarna snel bij een Nederlandse werkgever aan het werk kan. We bereiden u zo goed mogelijk voor op de Nederlandse arbeidsmarkt zodat u na uw inburgeringstraject met voldoende zelfverzekerdheid kan gaan solliciteren en kansrijker bent.

Wat ons uniek maakt

“wij willen trots op u zijn en zien graag dat u trots bent op uzelf”

SVS Inburgering vloeit voort uit een samenwerkingsverband van een aantal partners met jarenlange ervaring op het gebied van de zorg,  onderwijs, (re-) integratie op de arbeidsmarkt maar ook als netwerkers en werkgevers.Het is juist die combinatie dat nodig is om een inburgeringstraject succesvol te laten zijn. Alle partners geloven in het credo: Ik wil u die aandacht schenken en die zorg geven zoals ik die zelf ook aan mijn kinderen, mijn familie en mijn naasten geef. En dat is wat SVS Inburgering uniek maakt.

Meer over SVS Inburgering – School of Languages

Wie zijn de mensen van SVS Inburgering?

SVS Inburgering is een Nederlandse organisatie die samenwerkt met voormalige vluchtelingen. Waarom we dat doen? Omdat zij precies weten wat u doormaakt. Ze zijn ooit zelf naar Nederland gevlucht, net als u. Ze verstonden toen geen Nederlands, net als u. En ze moesten erg wennen aan de Nederlandse samenleving, net als u.

Samen helpen wij u om in te burgeren in Nederland. Zodat u zich hier snel thuis voelt en een toekomst kunt gaan opbouwen voor uzelf en uw familie.

Wij helpen u op eigen benen staan
Wie geld verdient, die staat op eigen benen. U wilt toch niet afhankelijk zijn van de goedgeefsheid van anderen, en van een klein beetje geld rondkomen? Daarom helpen wij u niet alleen om in te burgeren in de Nederlandse samenleving. Wij helpen u ook om werkervaring op te doen op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Tijdens uw inburgeringstraject loopt u daarom stage bij een Nederlands bedrijf. Door die ervaring, kunt u gemakkelijker een baan vinden en geld gaan verdienen.

Waarom kunnen wij u zo goed helpen?
SVS Inburgering heeft veel kennis en ervaring op het gebied van zorg, onderwijs en (re-)integratie op de arbeidsmarkt. Verder hebben we een groot netwerk van werkgevers die u een stageplaats willen geven. Iedereen binnen onze organisatie en alle werkgevers waarmee we samenwerken, willen maar één ding: u helpen om een mooie toekomst op te bouwen in Nederland.

Wij geloven dat u net zoveel aandacht en zorg verdient als onze kinderen, onze families en onze naasten. Wij willen trots op u zijn, en zien graag dat u ook trots bent op uzelf.

Wilt u slagen? Dat willen wij ook!
De mensen van SVS Inburgering willen u helpen om een mooie toekomst te krijgen in Nederland. Maar alles hangt natuurlijk af van uw inzet en uw motivatie. Bent u bereid om twee jaar lang keihard te werken voor uw toekomst? Dan beloven wij dat we u bij iedere stap ondersteunen.

Onze partners