Inburgering B1

De cursus Inburgering B1 is een volledige inburgeringscursus waarmee u leert communiceren in het Nederlands op B1 niveau en waar u leert over de Nederlandse maatschappij en de Nederlandse arbeidsmarkt.

 • Professionele docenten
 • Gratis intake en proefles
 • Professioneel ingerichte klaslokalen
 • Inburgeren op B1 niveau
 • Hoog slagingspercentage

Inburgeringscursus B1 (Staatsexamen)

De cursus Inburgering B1 is een volledig inburgeringsprogramma waarmee u leert communiceren in het Nederlands op B1 niveau en waar u leert over de Nederlandse maatschappij en de Nederlandse arbeidsmarkt. U leert onder andere complexe brieven lezen en schrijven en spreekwoorden begrijpen en gebruiken. Ook wordt extra gewerkt aan de uitbreiding van uw vocabulaire, leesstrategieën en grammatica. Bent u op zoek naar een losse B1 (staatsexamen) module? Kijk dan eens hier.

In het kader van Kennis van de Nederlandse maatschappij leert u over de gebruiken in Nederland op allerlei gebieden. Bijvoorbeeld in omgang met mensen in de buurt waar u woont, in het verkeer en op het werk. Maar ook over hoe het werkt met bijvoorbeeld het scheiden van afval, de overheid en het koningshuis en het openbaar vervoer.

Het onderdeel ONA is bedoeld om te leren hoe de Nederlandse arbeidsmarkt er uit ziet en wat uw mogelijkheden hierbinnen zijn. Zo kijken we naar uw opleidingsniveau en/of werkervaring in het land waar u vandaan komt. We kijken samen naar wat uw kwaliteiten zijn en wat u wensen zijn op het gebied van werken in Nederland. Onderdeel van de ONA module is ook het maken van CV, het zoeken naar geschikte vacatures en het maken van sollicitatiebrieven. Na afloop van deze module heeft u uw portfolio voor het examen samengesteld en bent u zo goed als geslaagd voor het onderdeel ONA (het eindgesprek bij DUO is niet vereist). Maar u bereidt u natuurlijk niet alleen voor op het examen, u bent ook goed in staat om zelf te zoeken naar een baan in Nederland en om een sollicitatiegesprek te voeren.

Werken of studeren?

Afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden richting de toekomst helpen wij u met het vinden van werk of bij het zoeken naar een geschikte vervolgopleiding.

Staatsexamen I

U bereidt zich met deze cursus voor op het Staatsexamen NT2 I en op het leven in Nederland. Zo kunt u bijvoorbeeld na afloop van de cursus een vervolgopleiding volgen aan het MBO of direct solliciteren naar een betaalde baan. U kunt uzelf in het dagelijks leven verstaanbaar maken en andere mensen begrijpen. Daarnaast beschikt u over voldoende kennis en vaardigheden om uw weg te vinden in de Nederlandse maatschappij en op de Nederlandse arbeidsmarkt. Na het doorlopen van deze cursus en het behalen van de vereiste examens heeft u voldaan aan uw inburgeringsplicht.

Modules Inburgering B1

Concreet bestaat de Inburgeringscursus B1 uit de volgende modules (ook los van elkaar te volgen):

 • Nederlands A0 naar B1 | 15 maanden (450 uur) | Prijs inclusief lesmateriaal: € 7.110
 • Examentraining 1-2 maanden (30 uur) | Prijs inclusief lesmateriaal € 495
 • Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) | 2 maanden (64 uur) | Prijs inclusief lesmateriaal: € 950
 • Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) | 2 maanden (54 uur) | Prijs inclusief lesmateriaal: € 880
 • De vermelde tarieven zijn inclusief alle kosten. De boeken en overig lesmateriaal ontvangt u van de school. Er worden geen kosten voor de intake of inschrijfkosten gerekend. Exclusief examenkosten DUO.

  Aanmelden voor een intakegesprek

  Door op nu aanmelden te klikken gaat u akkoord met het privacyreglement en het klachtenreglement.

  Een paar belangrijke afspraken zijn:

  1. Gratis intake en proefles.
  2. Cursuscontract is maandelijks opzegbaar.
  3. De boeken en ander lesmateriaal krijg je van ons.
  4. Achteraf per maand betalen (ook met DUO lening).

  Waar:
  In Nieuwegein, Houten en Gouda

  Wanneer:
  Er zijn meerdere startmomenten per jaar. De wachttijd is maximaal 6 weken, maar vaak kunt u al sneller starten.

  Rooster:
  Het rooster verschilt per cursusgroep. In ieder geval worden per week 3 lessen van 3 lesuren aangeboden. Neem contact met ons op voor meer informatie.

  Duur 15 maanden
  Modules Nederlands A2 & B1
  450 uur
  Kosten vanaf: € 7.110
  Start nu
  Duur 2 maanden
  Modules ONA
  64 uur
  Kosten vanaf: € 950
  Start nu
  Duur 2 maanden
  Modules KNM
  54 uur
  Kosten vanaf: € 880
  Start nu
  Duur 1-2 maanden
  Modules Examentraining
  30 uur
  Kosten vanaf: € 495
  Start nu
  • Intake
   • Intakegesprek
   • Taaltoets
   • Leerbaarheidstoets
   • Vrijblijvend advies + offerte
  • Nederlands luisteren op B1 niveau
  • Nederlands spreken op B1 niveau
  • Nederlands lezen op B1 niveau
  • Nederlands schrijven op B1 niveau
  • Huiswerkopdrachten praktijk
  • Huiswerkopdrachten theorie
  • Deelname aan leuke workshops en excursies
  • Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt
  • Kennis over de Nederlandse maatschappij
  • Hulp bij vinden van werk en/of studie
  • Intake toets
  • Verlengde intake toets
  • Tussentijdse toets
  • Examentraining
  • Proefexamen
  • Examen B1 lezen, schrijven, spreken en luisteren
  • Examen kennis Nederlandse maatschappij
  • Examen oriëntatie Nederlandse arbeidsmarkt
  • Startniveau en eindniveau
   Het startniveau is A0 (u spreekt beperkt Nederlands). De cursus van A0 naar B1 is een intensieve cursus waarbij u veel les krijgt maar ook veel zelfstudie moet doen. U kunt ook kiezen voor de cursus A0 naar A2 of A0 naar B1. In het intake gesprek kijken we goed naar uw startniveau. Nadat u de hele cursus heeft doorlopen beschikt u over het taalniveau B1.
  • Samenstelling van de groep
   De groepen worden samengesteld op basis van taalniveau en voor zover mogelijk op opleidingsniveau en einddoel (inburgeringsexamen/staatsexamen).
  • Groepsgrootte
   De grootte van de cursusgroep is maximaal 14 cursisten
  • Gecertificeerd NT2 docent
   U krijgt les van gecertificeerde docenten NT2 (speciaal opgeleide docenten). U heeft één of twee vaste docenten gedurende de cursus.
  • Vaste, homogene groepen
   U krijgt les in een zorgvuldig samengestelde groep cursisten die gedurende de cursus vast blijft. In de groep zitten cursisten van vergelijkbaar niveau.
  • Intensiviteit
   De frequentie van de aangeboden cursus is: 3 dagdelen van 3 uren per week. U ontvangt een cursusrooster voor de volledige cursus bij aanvang van de cursus.
  • Begeleiding
   U krijgt per lesweek 9 uren begeleiding door een docent (contactonderwijs). U krijgt daarnaast een persoonlijke begeleider toegewezen waarbij de cursist met vragen over de opleiding, de organisatie of andere vragen terecht kan. Dit kan een ander persoon zijn dan de inburgeringsdocent. In principe kunt u gedurende de cursus gebruik maken van 5 effectieve uren persoonlijke begeleiding.
  • Na afloop van de cursus
   Na het doorlopen van de cursus heeft u het taalniveau B1 bereikt en kunt u opgaan voor het Staatsexamen NT2 programma I. U bent voorbereid om alle benodigde examens af te leggen, ook de examens ONA en KNM. Hierna kunt u doorstuderen aan een MBO of solliciteren naar een betaalde baan.
  • Voortgangsmeting
   Het is handig om tussentijds en aan het eind van de cursus te weten wat uw voortgang is en of u al klaar bent voor het examen. Daarom worden er door school testdagen georganiseerd. U weet daardoor hoe u scoort op de onderdelen lezen, schrijven, spreken en luisteren maar ook of u al voldoende kennis heeft van de Nederlandse maatschappij en de Nederlandse arbeidsmarkt.
  • Werkvormen
   Tijdens de cursus worden verschillende werkvormen gebruikt. U krijgt ten eerste les in klas met andere cursisten. Daarnaast krijgt u huiswerk dat u alleen of samen met een andere cursist kunt maken. Dit huiswerk kan zowel op papier als op de computer zijn (online). U kunt gebruik maken van de online leeromgeving om uw vaardigheden verder aan te scherpen en meer te oefenen. Ook worden er praktijkopdrachten gegeven die u samen met andere cursisten kunt doen. Tot slot worden er regelmatig workshops en excursies georganiseerd. Bijvoorbeeld een dagje naar Amsterdam. U kunt zich hierop inschrijven als u dat wilt. Eventuele kosten die hier aan verbonden zijn, zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen. Deelname aan de georganiseerde workshops en praktijkopdracht zit wel bij de cursusprijs inbegrepen.
  • Inspanningsverplichting
   Wij kunnen u niet verplichten om iedere les naar school te komen, u bent daar zelf verantwoordelijk voor. Als u wilt slagen voor het Staatsexamen dan is het wel belangrijk om te weten dat u dan ten minste 90% van de lessen heeft gevolgd en dat u actief heeft meegedaan in klas. Ook wordt er van u verwacht dat u het huiswerk maakt en deelneemt aan de praktijkopdrachten. Alleen dan kunt u het niveau B1 bereiken na afloop van de cursus en bent u voorbereid op het Staatsexamen NT2 I.
  • Examen doen
   Na afloop van de cursus kunt u examen op B1 of B2 niveau doen (Staatsexamen NT2 I/II). U kunt dit doen bij één van de landelijke examenlocaties. Kijk voor meer informatie over het examen op https://www.hetcvte.nl/item/staatsexamens_nederlands_als. Voor informatie over het KNM en het ONA examen kunt u hier terecht: https://www.inburgeren.nl/examen-doen.jsp.
  • Duur cursus
   De hele cursus duurt minimaal 15 maanden. U krijgt 3 keer per week les. Als u door bijvoorbeeld ziekte een tijdje niet naar school kunt komen kan de cursus voor u langer dan 15 maanden duren.
  • Zelfstudie
   Onderdeel van de cursus is dat u huiswerkopdrachten maakt. Per week moet u rekening houden met 9 tot 18 uur zelfstudie, maar u mag natuurlijk altijd meer doen. Het huiswerk bevat opdrachten als lezen, schrijven, online oefenen en praktijkopdrachten.
  • Aanmelden
   Ga naar de aanmeldpagina en vul het aanmeldformulier in om u aan te melden voor de cursus Inburgering B1. Wij zullen u naar aanleiding van uw aanmelding uitnodigen voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bekijken we uw wensen en uw mogelijkheden. Als blijkt dat een andere cursus van onze school voor u beter geschikt is dan kunt u nog altijd overstappen. Wilt u liever telefonisch aanmelden en/of overleggen? Ga dan naar onze contact pagina. U kunt daar spreken met een van onze medewerkers, ook in het Engels, Tigrinya of Arabisch.

  De kosten voor de cursus bestaan uit de kosten voor het lesmateriaal en de kosten voor de lessen. De cursus Inburgering B1 volgt u vanaf  € 7.110 (alle kosten inbegrepen). Wilt u ook de modules KNM en ONA volgen? Dan worden de kosten hoger. Ook als u meer tijd (lessen) nodig heeft voor het behalen van het B1 niveau worden de kosten hoger. Hieronder staan de kosten per module beschreven (kosten zijn inclusief de kosten voor het lesmateriaal en overige kosten).

  • Nederlands A0-B1:
   450 lesuren – € 7.110
  • Kennis van de Nederlandse maatschappij:
   54 lesuren – € 880
  • Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt:
   64 lesuren – € 950

  Per maand, achteraf betalen (ook met een DUO lening)

  De kosten voor de cursus worden per maand, achteraf inrekening gebracht. U ontvangt hiervan een factuur waarop staat gespecificeerd hoeveel lessen en welke lesmaterialen in rekening zijn gebracht en over welke periode dit gaat. Als u de factuur met een lening van DUO wilt betalen dan leveren wij de factuur ook digitaal bij DUO aan. U kunt dan via mijn.inburgering.nl de factuur inzien en betalen vanuit uw lening.

  Tijdens de cursus maken we gebruik van een aantal boeken. Daarnaast wordt er in de klas extra lesmateriaal aangereikt door de docent en krijgt u extra huiswerk mee. De aanschaf van de boeken zit bij de cursusprijs inbegrepen, u ontvangt de volgende boeken van de school (welke boeken u ontvangt is afhankelijk van de samenstelling van de cursusgroep – opleidingsachtergrond):

  E-learning

  Bij onze lesmethodes wordt een e-learning omgeving geleverd. Hiermee kunt u thuis extra oefenen en huiswerkopdrachten maken. U heeft hiervoor een computer nodig.

  Aanmelden is vrijblijvend en eenvoudigHoe werkt aanmelden?

  • 1

   Online aanmelden

   Vul het aanmeldformulier in op onze website. U wordt dan uitgenodigd voor een intakegesprek en taaltoets.

  • 2

   Advies en offerte

   Na het intakegesprek en de toets krijgt u een persoonlijk en vrijblijvend advies en aanbod voor het volgen van een cursus.

  • 3

   Start met de cursus

   Als u het aanbod accepteert kunt u starten met de cursus. Dat was het!

  Onze partners: