Nederlands als tweede taal B2

Door het volgen van deze cursus leer je nog beter spreken, luisteren, lezen en schrijven in het Nederlands: op B2 niveau.

 • Professionele docenten
 • Meerdere startmomenten per jaar
 • Professioneel ingerichte klaslokalen
 • Leerzame workshops en excursies
 • Hoog slagingspercentage

Cursus Staatsexamen NT2 programma II (B2)

Door het volgen van de cursus Nederlands als tweede taal B1 naar B2 leert u nog beter spreken, luisteren, lezen en schrijven in het Nederlands: op B2 niveau. U leert onder andere complexe brieven lezen en schrijven en spreekwoorden begrijpen en gebruiken. Ook wordt extra gewerkt aan de uitbreiding van uw vocabulaire, leesstrategieën en grammatica. U bereidt zich met deze cursus voor op het Staatsexamen NT2 II en op het leven in Nederland. Zo kunt u bijvoorbeeld na afloop van de cursus een vervolgopleiding volgen aan het HBO/WO of direct solliciteren naar een betaalde baan. Het is een pittige cursus en alleen geschikt voor middelbaar tot hoger opgeleiden met een goede taalleerbaarheid.

Om deze cursus te volgen, moet u de Nederlandse taal op B1 niveau beheersen. Heeft u het B1 niveau nog niet behaald? Kijk dan eens naar onze B1 cursus of complete B1 inburgeringscursus (inclusief A2 module).

U bereidt zich met de cursus Nederlands als tweede taal B2 voor op het Staatsexamen NT2 programma 2. U kunt uzelf goed verstaanbaar maken in het dagelijks leven en andere mensen begrijpen. Na het doorlopen van deze cursus en het behalen van de vereiste examens heeft u het diploma Nederlands op B2 niveau.

Modules Staatsexamen B2

Concreet bestaat de cursus Nederlands als tweede taal B2 uit de volgende modules:

 • Nederlands B1 naar B2 | 6 maanden (198 uur) | Prijs module: € 3.255
 • Examentraining Staatsexamen programma II (B2) | Prijs module: inclusief.
 • Leerzame excursie op niveau | Prijs module: geen kosten.
 • De vermelde tarieven zijn inclusief alle kosten. De boeken en overig lesmateriaal ontvangt u van de school. Er worden geen kosten voor de intake of inschrijfkosten gerekend. Exclusief examenkosten DUO.

Waar en wanneer

Waar: In Nieuwegein, Houten en Gouda

Wanneer: Er zijn meerdere startmomenten per jaar. De wachttijd is maximaal 6 weken, maar vaak kunt u al sneller starten.

Rooster: Het rooster verschilt per cursusgroep. In ieder geval worden per week 3 lessen van 3 lesuren aangeboden. Neem contact met ons op voor meer informatie.

  Aanmelden voor een intakegesprek

  Door op nu aanmelden te klikken gaat u akkoord met het privacyreglement en het klachtenreglement.

  8 zaken waar u zeker van kunt zijn:

  1. Professionele docenten

  2. Geen verschillende niveaus in één groep

  3. Kleine, vaste groepen

  4. Professioneel ingerichte klaslokalen

  5. Doorleren tot B2 niveau mogelijk

  6. Meerdere startmomenten per jaar

  7. Minimaal 3 keer per week les

  8. Hoog slagingspercentage (>83%)

  Duur 5-6 maanden
  Modules Nederlands B2
  198 uur
  +Examentraining
  +Excursie
  Kosten vanaf: € 3.255
  Start nu
  • Intake
   • Intakegesprek
   • Taaltoets
   • Leerbaarheidstoets
   • Vrijblijvend advies + offerte
  • Nederlands luisteren op B2 niveau
  • Nederlands spreken op B2 niveau
  • Nederlands lezen op B2 niveau
  • Nederlands schrijven op B2 niveau
  • Examentraining Staatsexamen NT2 II
  • Huiswerkopdrachten praktijk
  • Huiswerkopdrachten theorie
  • Deelname aan leuke workshops en excursies
  • Intake toets
  • Verlengde intake toets
  • Tussentijdse toets
  • Examentraining
  • Proefexamen
  • Startniveau en eindniveau
   Het vereiste startniveau is B1. Indien u nog niet op niveau B1 zit kunt u eerst de cursus A2 naar B1 volgen. U kunt ook kiezen voor de cursus A0 naar B1. In het intake gesprek kijken we goed naar uw startniveau. Nadat u de hele cursus heeft doorlopen beschikt u over het taalniveau B2.
  • Samenstelling van de groep
   De groepen worden samengesteld op basis van taalniveau en voor zover mogelijk op opleidingsniveau en einddoel (inburgeringsexamen/staatsexamen).
  • Groepsgrootte
   De grootte van de cursusgroep is maximaal 14 cursisten
  • Gecertificeerd NT2 docent
   U krijgt les van gecertificeerde docenten NT2 (speciaal opgeleide docenten). U heeft één of twee vaste docenten gedurende de cursus.
  • Intensiviteit
   De frequentie van de aangeboden cursus is: 3 dagdelen van 3 uren per week. U ontvangt een cursusrooster voor de volledige cursus bij aanvang van de cursus.
  • Begeleiding
   U krijgt per lesweek 9 uren begeleiding door een docent (contactonderwijs). U kunt daarnaast hulp krijgen van een persoonlijke begeleider waarbij u met vragen over de opleiding, de organisatie of andere vragen terecht kunt. Dit kan een ander persoon zijn dan de docent. In principe kunt u gedurende de cursus gebruik maken van 2,5 effectieve uren persoonlijke begeleiding.
  • Na afloop van de cursus
   Na het doorlopen van de cursus heeft u het taalniveau B2 bereikt en kunt u opgaan voor het Staatsexamen NT2 programma II. U kunt ook direct starten met de module Kennis van de Nederlandse Maatschappij en/of Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt om uw inburgering compleet te maken. Kijk ook eens bij onze volledige inburgeringscursussen, deze bevatten alle onderdelen die nodig zijn voor het voldoen aan uw inburgeringsplicht in één pakket.
  • Werkvormen
   Tijdens de cursus worden verschillende werkvormen gebruikt. U krijgt ten eerste les in klas met andere cursisten. Daarnaast krijgt u huiswerk dat u alleen of samen met een andere cursist kunt maken. Dit huiswerk kan zowel op papier als op de computer zijn (online). U kunt gebruik maken van de online leeromgeving om uw vaardigheden verder aan te scherpen en meer te oefenen. Ook worden er praktijkopdrachten gegeven die u samen met andere cursisten kunt doen. Tot slot worden er regelmatig workshops en excursies georganiseerd. Bijvoorbeeld een dagje naar Amsterdam. U kunt zich hierop inschrijven als u dat wilt. Eventuele kosten die hier aan verbonden zijn, zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen. Deelname aan de georganiseerde workshops en praktijkopdracht zit wel bij de cursusprijs inbegrepen.
  • Voortgangsmeting
   Het is handig om tussentijds en aan het eind van de cursus te weten wat uw voortgang is en of u al klaar bent voor het examen. Daarom worden er door school testdagen georganiseerd. U weet daardoor hoe u scoort op de onderdelen lezen, schrijven, spreken en luisteren.
  • Inspanningsverplichting
   Wij kunnen u niet verplichten om iedere les naar school te komen, u bent daar zelf verantwoordelijk voor. Als u wilt slagen voor het Staatsexamen of hierna wilt door studeren dan is het wel belangrijk om te weten dat u dan ten minste 80% van de lessen heeft gevolgd en dat u actief heeft meegedaan in klas. Ook wordt er van u verwacht dat u het huiswerk maakt en deelneemt aan de praktijkopdrachten. Alleen dan kunt u het niveau B2 bereiken na afloop van de cursus.
  • Examen doen
   Na afloop van de cursus kunt u examen op B2 niveau doen (Staatsexamen NT2 II). U kunt dit doen bij één van de landelijke examenlocaties. Kijk voor meer informatie over het examen op https://www.hetcvte.nl/item/staatsexamens_nederlands_als.
  • Duur cursus
   De hele cursus duurt minimaal 6 maanden. U krijgt 3 keer per week les. Als u door bijvoorbeeld ziekte een tijdje niet naar school kunt komen kan de cursus voor u langer dan 6 maanden duren.
  • Zelfstudie
   Onderdeel van de cursus is dat u huiswerkopdrachten maakt. Per week moet u rekening houden met 9 tot 18 uur zelfstudie, maar u mag natuurlijk altijd meer doen. Het huiswerk bevat opdrachten als lezen, schrijven, online oefenen en praktijkopdrachten.
  • Aanmelden
   Ga naar de aanmeldpagina en vul het aanmeldformulier in om u aan te melden voor de cursus Nederlands als tweede taal van B1 naar B2. Wij zullen u naar aanleiding van uw aanmelding uitnodigen voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bekijken we uw wensen en uw mogelijkheden. Als blijkt dat een andere cursus van onze school voor u beter geschikt is dan kunt u nog altijd overstappen. Wilt u liever telefonisch aanmelden en/of overleggen? Ga dan naar onze contact pagina. U kunt daar spreken met een van onze medewerkers, ook in het Engels, Tigrinya of Arabisch.

  De kosten voor de cursus bestaan uit de kosten voor het lesmateriaal en de kosten voor de lessen. U volgt een cursus Nederlands B1 naar B2 voor € 3.355 (alle kosten inbegrepen). Wilt u aanvullende modules volgen zoals de modules KNM en ONA? Dan worden de kosten hoger. Hieronder staan de kosten per module beschreven (kosten zijn inclusief de kosten voor het lesmateriaal en overige kosten).

  • Nederlands B1 > B2:
   198 lesuren – € 3.255
  • Kennis van de Nederlandse maatschappij:
   54 lesuren – € 880
  • Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt:
   64 lesuren – € 950

  Per maand, achteraf betalen (ook met een DUO lening)

  De kosten voor de cursus worden per maand, achteraf inrekening gebracht. U ontvangt hiervan een factuur waarop staat gespecificeerd hoeveel lessen en welke lesmaterialen in rekening zijn gebracht en over welke periode dit gaat. Als u de factuur met een lening van DUO wilt betalen dan leveren wij de factuur ook digitaal bij DUO aan. U kunt dan via mijn.inburgering.nl de factuur inzien en betalen vanuit uw lening.

  Tijdens de cursus maken we gebruik van een aantal boeken. Daarnaast wordt er in de klas extra lesmateriaal aangereikt door de docent en krijgt u extra huiswerk mee. De aanschaf van de boeken zit bij de cursusprijs inbegrepen, u ontvangt de volgende boeken van de school (welke boeken u ontvangt is afhankelijk van de samenstelling van de cursusgroep – opleidingsachtergrond):

  E-learning

  Bij onze lesmethodes wordt een e-learning omgeving geleverd. Hiermee kunt u thuis extra oefenen en huiswerkopdrachten maken. U heeft hiervoor een computer nodig.

  Aanmelden is vrijblijvend en eenvoudigHoe werkt aanmelden?

  • 1

   Online aanmelden

   Vul het aanmeldformulier in op onze website. U wordt dan uitgenodigd voor een intakegesprek en taaltoets.

  • 2

   Advies en offerte

   Na het intakegesprek en de toets krijgt u een persoonlijk en vrijblijvend advies en aanbod voor het volgen van een cursus.

  • 3

   Start met de cursus

   Als u het aanbod accepteert kunt u starten met de cursus. Dat was het!

  Onze partners: