Inburgeren

Wat is inburgeren?

 

De Nederlandse overheid vindt, dat iedereen die in Nederland woont:

  • de Nederlandse taal moet begrijpen en spreken
  • inzicht moet hebben in de Nederlandse manier van leven

Mensen die naar Nederland vluchten bijvoorbeeld hebben die kennis nog niet. Daarom moeten ze ‘inburgeren’, zoals dat heet. Een speciale overheidsdienst, DUO genaamd, ziet erop toe dat dit gebeurt. Als u moet inburgeren dan heeft u een brief gekregen van DUO. Daarin staat dat u 3 jaar de tijd heeft om in te burgeren. Doet u dit niet, dan wordt uw verblijf in Nederland onzeker en kunt u geen Nederlands paspoort krijgen. U loopt het risico dat u Nederland weer moet verlaten.

 

Wat moet u leren?

Bent u vóór 2015 inburgeringsplichtig geworden, dan moet u 5 examens doen. Bent u na die tijd inburgeringsplichtig geworden, dan moet u voor 6 examens slagen. Dit zijn de examens:

  • Nederlands lezen
  • Nederlands spreken
  • Nederlands luisteren
  • Nederlands schrijven
  • Kennis van de Nederlandse Maatschappij
  • Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt.

U kunt alleen een definitieve verblijfsvergunning krijgen als u voor deze examens slaagt. SVS Inburgering helpt u graag om uw diploma’s te halen. Wij helpen u Nederlands te leren en bereiden u voor op wonen en werken in Nederland.

 

Gaat u samen met ons de uitdaging aan?