Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Cursus beschrijving

Sinds 1 januari 2015 is Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) onderdeel geworden van het inburgeringsexamen. Ook als u het Staatsexamen NT2 gaat afleggen dan moet u deelnemen aan het ONA examen. Het onderdeel ONA is bedoeld om te leren hoe de Nederlandse arbeidsmarkt er uit ziet en wat uw mogelijkheden hierbinnen zijn. Zo kijken we naar uw opleidingsniveau en/of werkervaring in het land waar u vandaan komt. We kijken samen naar wat uw kwaliteiten zijn en wat u wensen zijn op het gebied van werken in Nederland. Onderdeel van de ONA module is ook het maken van CV, het zoeken naar geschikte vacatures en het maken van sollicitatiebrieven. Na afloop van deze module heeft u uw portfolio voor het examen samengesteld en bent u goed voorbereid op het eindgesprek bij DUO (examen). Maar u bereidt u natuurlijk niet alleen voor op het examen, u bent ook goed in staat om zelf te zoeken naar een baan in Nederland en om een sollicitatiegesprek te voeren.

Bekijk ook de cursus Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) + Werkervaringstraject voor de uitgebreide ONA cursus.

Het vereiste startniveau is A2. Indien u nog niet op niveau A2 zit kunt u bijvoorbeeld eerst de cursus A0 naar A2 volgen. U kunt ook kiezen voor de cursus A0 naar B1. In het intake gesprek kijken we goed naar uw startniveau. Nadat u de cursus heeft doorlopen kunt u het examen ONA afleggen.

Na het doorlopen van de cursus heeft u voldoende geleerd over de Nederlandse arbeidsmarkt om het ONA examen af te leggen. Ook heeft u uw portfolio voor het examen afgerond. Indien nodig kunt u hierna of gelijktijdig de cursus Kennis van de Nederlandse Maatschappij volgen om uw inburgering compleet te maken. Kijk ook eens bij onze volledige inburgeringscursussen, deze bevatten alle onderdelen die nodig zijn voor het voldoen aan uw inburgeringsplicht in één pakket.

Tijdens de cursus worden verschillende werkvormen gebruikt. U krijgt ten eerste les in klas met andere cursisten (15 dagdelen). Daarnaast krijgt u huiswerk dat u alleen of samen met een andere cursist kunt maken. Dit huiswerk kan zowel op papier als op de computer zijn (online). U kunt gebruik maken van de online leeromgeving om uw vaardigheden verder aan te scherpen en meer te oefenen. Ook worden er praktijkopdrachten gegeven die u samen met andere cursisten kunt doen. Tot slot worden er regelmatig workshops en excursies georganiseerd. Bijvoorbeeld een dagje naar Amsterdam. U kunt zich hierop inschrijven als u dat wilt. Eventuele kosten die hier aan verbonden zijn, zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen.

Tijdens de cursus maken we gebruik van 1 boek. Daarnaast wordt er in de klas extra lesmateriaal aangereikt door de docent en krijgt u extra huiswerk mee. Om deel te nemen aan de cursus moet u de volgende boeken aanschaffen:

Welkom op de Nederlandse arbeidsmarkt: https://www.nt2.nl/product/416/Welkom-op-de-Nederlandse-arbeidsmarkt?h=133

Het boek Welkom op de Nederlandse arbeidsmarkt kost € 22,50,-. U kunt het boek zelf bestellen via de bovenstaande link, maar u kunt deze ook via onze school kopen.

Gedurende en aan het eind van de cursus wordt uw portfolio beoordeeld. Er wordt bekeken of het voldoende is om op te gaan voor het ONA examen. Indien nodig wordt u ondersteund om uw portfolio bij te spijkeren.

Wij kunnen u niet verplichten om iedere les naar school te komen, u bent daar zelf verantwoordelijk voor. Als u wilt slagen voor het ONA examen is het wel belangrijk om te weten dat u dan ten minste 80% van de lessen heeft gevolgd en dat u actief heeft meegedaan in klas. Ook wordt er van u verwacht dat u het huiswerk maakt en deelneemt aan de praktijkopdrachten. Alleen dan kunt u het ONA examen behalen na afloop van de cursus.

Onderdeel van de cursus is dat u huiswerkopdrachten maakt. Per week moet u rekening houden met 5 tot 10 uur zelfstudie, maar u mag natuurlijk altijd meer doen.

Na afloop van de cursus kunt u het ONA examen doen. U kunt dit doen bij één van de landelijke examenlocaties. Kijk voor meer informatie over het examen op https://www.inburgeren.nl/examen-doen.jsp.

De hele cursus duurt minimaal 5 weken. U krijgt 3 keer per week les. Als u door bijvoorbeeld ziekte een tijdje niet naar school kunt komen kan de cursus voor u langer dan 5 weken duren.

Wij hebben leslocaties in Rotterdam, Nieuwegein en in Gouda. Klik hier voor actuele informatie en adresgegevens van onze leslocaties.

Ga naar de aanmeldpagina en vul het aanmeldformulier in om u aan te melden voor de cursus Nederlands als tweede taal van A0 naar A2. Wij zullen u naar aanleiding van uw aanmelding uitnodigen voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bekijken we uw wensen en uw mogelijkheden. Als blijkt dat een andere cursus van onze school voor u beter geschikt is dan kunt u nog altijd overstappen.

Wilt u liever telefonisch aanmelden en/of overleggen? Ga dan naar onze contact pagina. U kunt daar spreken met een van onze medewerkers, ook in het Engels of Arabisch.

Cursusonderdelen

 • Lessen Nederlandse Arbeidsmarkt

  • Les over de Nederlandse Arbeidsmarkt
   Viewing Les
  • Ondersteuning bij praktijkopdrachten
   Viewing Les
  • Ondersteuning bij samenstellen ONA portfolio
   Viewing Les
 • Examen

  • Continue bewaking van ONA portfolio
   Viewing Les
  • Eindcontrole ONA portfolio
   Viewing Les