Kwaliteit verzekerd

SVS Inburgering ontvangt het NRTO-keurmerk

 

SVS Inburgering heeft op 5 september 2019 het NRTO-keurmerk ontvangen. Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainen en opleiden.

 

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft tijdens een audit vastgesteld dat SVS Inburgering voldoet aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk. Hiermee kan SVS Inburgering aantonen dat hij voldoet aan hoge eisen voor transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.
Wij zijn erg blij met het behalen van het NRTO keurmerk. Het keurmerk staat voor ons voor degelijkheid, kwaliteit en transparantie. Het helpt de markt waarin wij ons begeven te professionaliseren en de diensten die wij aanbieden beter te laten aansluiten op de klant. Ik ben trots op ons team dat hard heeft gewerkt om dit goede resultaat te behalen.”, vertelt directeur Roland Bruinier van SVS Inburgering

 

Keurmerk geeft zekerheid bij de keuze voor een aanbieder

Private opleidingsbureaus, onderwijsinstellingen en exameninstituten hebben een breed en divers aanbod aan opleidingsvormen, -technieken en -instrumenten. Deze diversiteit is de kracht van de private opleidingsbranche. Het NRTO-keurmerk fungeert in de opleidingenmarkt als een teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor een opleidingsinstituut, trainingsbureau, EVC-aanbieder of examenaanbieder.

 

Over SVS Inburgering

U kunt bij SVS Inburgering een cursus volgen om u ter voorbereiding op het afleggen van het inburgeringsexamen (A2) of het Staatsexamen NT2 niveau 1 (B1) en niveau 2 (B2). Onze cursussen bestaan uit 3 hoofdmodules, namelijk: Nederlandse taalles, les over de Nederlandse maatschappij en les over de Nederlandse arbeidsmarkt. Door alle modules te doorlopen bent u zo goed mogelijk voorbereid op het afleggen van het examen op uw niveau. Lees meer over SVS Inburgering.

NRTO_keurmerk