KNM

In de module Kennis van de Nederlandse maatschappij leert u over de gebruiken in Nederland op allerlei gebieden.

 • Professionele docenten
 • Professioneel ingerichte klaslokalen
 • Leerzame excursies
 • Hoog slagingspercentage

Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM)

Onderdeel van het inburgeren in Nederland is het examen Kennis van de Nederlandse Maatschappij. Iedereen die inburgeringsplichtig is, moet dit examen behalen, ongeacht het taalniveau (A2, B1 of B2). Met de cursus Kennis Nederlandse Maatschappij bereidt u zich goed voor op dit examen. Ieder land heeft een eigen cultuur, een eigen geschiedenis en eigen gebruiken. Dit is ook in Nederland het geval. In de module Nederlandse Maatschappij leert u over de gebruiken in Nederland op allerlei gebieden. Bijvoorbeeld in omgang met mensen in de buurt waar u woont, in het verkeer en op het werk. Maar ook over hoe het werkt met bijvoorbeeld het scheiden van afval, de overheid, het Koninklijk Huis en het openbaar vervoer.

Module KNM

 • Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) | 2 maanden (54 uur) | Prijs module: € 880
 • De vermelde tarieven zijn inclusief alle kosten. De boeken en overig lesmateriaal ontvangt u van de school. Er worden geen kosten voor de intake of inschrijfkosten gerekend. Exclusief examenkosten DUO.

  Aanmelden voor een intakegesprek

  Door op nu aanmelden te klikken gaat u akkoord met het privacyreglement en het klachtenreglement.

  Duur 2 maanden
  Modules KNM
  Excursie
  Kosten vanaf: € 880
  Start nu
  • Intake
   • Vrijblijvend advies + offerte
  • Lessen Kennis van de Nederlandse Maatschappij
  • Huiswerkopdrachten praktijk
  • Huiswerkopdrachten theorie
  • Deelname aan leuke workshops en excursies
  • Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt
  • Examentraining
  • Examen kennis Nederlandse Maatschappij
  • Startniveau en eindniveau
   Het vereiste startniveau is A2. Indien u nog niet op niveau A2 zit kunt u bijvoorbeeld eerst de cursus A0 naar A2 volgen. U kunt ook kiezen voor de cursus A0 naar B1. In het intake gesprek kijken we goed naar uw startniveau. Nadat u de cursus heeft doorlopen kunt u het examen KNM afleggen.
  • Samenstelling van de groep
   De groepen worden samengesteld op basis van taalniveau en voor zover mogelijk op opleidingsniveau en einddoel (inburgeringsexamen/staatsexamen).
  • Groepsgrootte
   De grootte van de cursusgroep is maximaal 14 cursisten
  • Gecertificeerd NT2 docent
   U krijgt les van gecertificeerde docenten NT2 (speciaal opgeleide docenten). U heeft één of twee vaste docenten gedurende de cursus.
  • Intensiviteit
   De frequentie van de aangeboden cursus is: 3 dagdelen van 3 uren per week. U ontvangt een cursusrooster voor de volledige cursus bij aanvang van de cursus.
  • Begeleiding
   U krijgt per lesweek 9 uren begeleiding door een docent (contactonderwijs). U krijgt daarnaast een persoonlijke begeleider toegewezen waarbij de cursist met vragen over de opleiding, de organisatie of andere vragen terecht kan. Dit kan een ander persoon zijn dan de inburgeringsdocent. In principe kunt u gedurende de cursus gebruik maken van 2,5 effectieve uren persoonlijke begeleiding.
  • Na afloop van de cursus
   Na het doorlopen van de cursus heeft u voldoende geleerd over de Nederlandse maatschappij om het KNM examen af te leggen. Indien nodig kunt u hierna of gelijktijdig de cursus Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt volgen om uw inburgering compleet te maken. Kijk ook eens bij onze volledige inburgeringscursussen, deze bevatten alle onderdelen die nodig zijn voor het voldoen aan uw inburgeringsplicht in één pakket.
  • Voortgangsmeting
   Aan het eind van de cursus wordt een proefexamen gehouden. Zo komt u er achter of u voldoende geleerd heeft om het KNM examen af te leggen. De mogelijkheid bestaat om meerdere proefexamens te maken en om extra examentraining af te nemen.
  • Werkvormen
   Tijdens de cursus worden verschillende werkvormen gebruikt. U krijgt ten eerste les in klas met andere cursisten. Daarnaast krijgt u huiswerk dat u alleen of samen met een andere cursist kunt maken. Dit huiswerk kan zowel op papier als op de computer zijn (online). U kunt gebruik maken van de online leeromgeving om uw vaardigheden verder aan te scherpen en meer te oefenen. Ook worden er praktijkopdrachten gegeven die u samen met andere cursisten kunt doen. Tot slot worden er regelmatig workshops en excursies georganiseerd. Bijvoorbeeld een dagje naar Amsterdam. U kunt zich hierop inschrijven als u dat wilt. Eventuele kosten die hier aan verbonden zijn, zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen. Deelname aan de georganiseerde workshops en praktijkopdracht zit wel bij de cursusprijs inbegrepen.
  • Inspanningsverplichting
   Wij kunnen u niet verplichten om iedere les naar school te komen, u bent daar zelf verantwoordelijk voor. Als u wilt slagen voor het KNM examen dan is het wel belangrijk om te weten dat u dan ten minste 80% van de lessen heeft gevolgd en dat u actief heeft meegedaan in klas. Ook wordt er van u verwacht dat u het huiswerk maakt en deelneemt aan de praktijkopdrachten. Alleen dan kunt u het KNM examen behalen na afloop van de cursus.
  • Examen doen
   Na afloop van de cursus kunt u het KNM examen doen. U kunt dit doen bij één van de landelijke examenlocaties. Kijk voor meer informatie over het examen op https://www.inburgeren.nl/examen-doen.jsp.
  • Duur cursus
   De hele cursus duurt minimaal 5 weken. U krijgt 3 keer per week les. Als u door bijvoorbeeld ziekte een tijdje niet naar school kunt komen kan de cursus voor u langer dan 5 weken duren.
  • Zelfstudie
   Onderdeel van de cursus is dat u huiswerkopdrachten maakt. Per week moet u rekening houden met 5 tot 10 uur zelfstudie, maar u mag natuurlijk altijd meer doen. Het huiswerk bevat opdrachten als lezen, schrijven, online oefenen en praktijkopdrachten.
  • Aanmelden
   Ga naar de aanmeldpagina en vul het aanmeldformulier in om u aan te melden voor de cursus Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM). Wij zullen u naar aanleiding van uw aanmelding uitnodigen voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bekijken we uw wensen en uw mogelijkheden. Als blijkt dat een andere cursus van onze school voor u beter geschikt is dan kunt u nog altijd overstappen. Wilt u liever telefonisch aanmelden en/of overleggen? Ga dan naar onze contact pagina. U kunt daar spreken met een van onze medewerkers, ook in het Engels, Tigrinya of Arabisch.

  De kosten voor de cursus bestaan uit de kosten voor het lesmateriaal en de kosten voor de lessen. De cursus KNM volgt u voor € 880 (alle kosten inbegrepen). Wilt u ook de module ONA volgen? Dan worden de kosten hoger. Hieronder staan de kosten per module beschreven (kosten zijn inclusief de kosten voor het lesmateriaal en overige kosten).

  • Kennis van de Nederlandse maatschappij:
   54 lesuren – € 880
  • Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt:
   64 lesuren – € 950

  Per maand, achteraf betalen (ook met een DUO lening)

  De kosten voor de cursus worden per maand, achteraf inrekening gebracht. U ontvangt hiervan een factuur waarop staat gespecificeerd hoeveel lessen en welke lesmaterialen in rekening zijn gebracht en over welke periode dit gaat. Als u de factuur met een lening van DUO wilt betalen dan leveren wij de factuur ook digitaal bij DUO aan. U kunt dan via mijn.inburgering.nl de factuur inzien en betalen vanuit uw lening.

  Tijdens de cursus maken we gebruik van een aantal boeken. Daarnaast wordt er in de klas extra lesmateriaal aangereikt door de docent en krijgt u extra huiswerk mee. De aanschaf van de boeken zit bij de cursusprijs inbegrepen, u ontvangt de volgende boeken van de school (welke boeken u ontvangt is afhankelijk van de samenstelling van de cursusgroep – opleidingsachtergrond):

  E-learning

  Bij onze lesmethodes wordt een e-learning omgeving geleverd. Hiermee kunt u thuis extra oefenen en huiswerkopdrachten maken. U heeft hiervoor een computer nodig.

  Aanmelden is vrijblijvend en eenvoudigHoe werkt aanmelden?

  • 1

   Online aanmelden

   Vul het aanmeldformulier in op onze website. U wordt dan uitgenodigd voor een intakegesprek en taaltoets.

  • 2

   Advies en offerte

   Na het intakegesprek en de toets krijgt u een persoonlijk en vrijblijvend advies en aanbod voor het volgen van een cursus.

  • 3

   Start met de cursus

   Als u het aanbod accepteert kunt u starten met de cursus. Dat was het!

  Onze partners: