Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Cursus beschrijving

Sinds 1 januari 2015 is Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) onderdeel geworden van het inburgeringsexamen. Ook als u het Staatsexamen NT2 gaat afleggen dan moet u deelnemen aan het ONA examen. Het onderdeel ONA is bedoeld om te leren hoe de Nederlandse arbeidsmarkt er uit ziet en wat uw mogelijkheden hierbinnen zijn. Zo kijken we naar uw opleidingsniveau en/of werkervaring in het land waar u vandaan komt. We kijken samen naar wat uw kwaliteiten zijn en wat u wensen zijn op het gebied van werken in Nederland. Onderdeel van de ONA module is ook het maken van CV, het zoeken naar geschikte vacatures en het maken van sollicitatiebrieven. Hierna starten we met de praktijk, het werkervaringstraject!

Het werkervaringstraject houdt in dat u bij een Nederlands bedrijf stage gaat lopen om werkervaring op te doen. U kunt dit doen bij allerlei typen bedrijven: winkels, boerderijen en landbouwbedrijven, technische industrie, ICT, zorg en noem maar op. Voor iedereen kunnen wij een passende stageplaats verzorgen, in de regio waar hij of zij woont. Tijdens en ter voorbereiding op de stage wordt u en het stagebedrijf door ons ondersteund zodat de kans van slagen groot is. U staat er dus zeker niet alleen voor. Het volgen van dit traject is zeker in het begin vaak spannend, maar ook erg leuk. U zult zien dat u al snel gewend bent en dat u daardoor zelfverzekerder uw verdere loopbaan kunt vervolgen.

Na afloop van deze cursus heeft u uw portfolio voor het examen samengesteld en bent u goed voorbereid op het eindgesprek bij DUO (examen). Maar u bereidt u natuurlijk niet alleen voor op het examen, u bent ook goed in staat om zelf te zoeken naar een baan in Nederland en om een sollicitatiegesprek te voeren.

Het vereiste startniveau is A2. Indien u nog niet op niveau A2 zit kunt u bijvoorbeeld eerst de cursus A0 naar A2 volgen. U kunt ook kiezen voor de cursus A0 naar B1. In het intake gesprek kijken we goed naar uw startniveau. Nadat u de cursus heeft doorlopen kunt u het examen ONA afleggen.

Na het doorlopen van de cursus heeft u voldoende geleerd over de Nederlandse arbeidsmarkt om het ONA examen af te leggen. Ook heeft u uw portfolio voor het examen afgerond. Indien nodig kunt u hierna of gelijktijdig de cursus Kennis van de Nederlandse Maatschappij volgen om uw inburgering compleet te maken. Kijk ook eens bij onze volledige inburgeringscursussen, deze bevatten alle onderdelen die nodig zijn voor het voldoen aan uw inburgeringsplicht in één pakket.

Het is in sommige gevallen mogelijk dat uw stagebedrijf u een betaalde baan aanbied. Dat is natuurlijk erg mooi, maar dat zal helaas niet altijd het geval zijn. Maar niet getreurd, zelfs al wordt u geen baan aangeboden, u staat sterk doordat u al ervaring heeft op de Nederlandse arbeidsmarkt. U kunt dit op uw CV plaatsen en bij een volgende sollicitatie benoemen. U zult merken dat dit grote voordelen heeft. Bovendien kunt u het stagebedrijf opgeven als referentie. Dit is altijd van meerwaarde bij het solliciteren naar een baan in Nederland. En tot slot bent u zeker van het halen van het examen ONA! U zult met vlag en wimpel slagen als u verteld dat u al gewerkt heeft in een Nederlands bedrijf.

Tijdens de cursus worden verschillende werkvormen gebruikt. U krijgt ten eerste les in klas met andere cursisten (20 dagdelen). Daarnaast krijgt u huiswerk dat u alleen of samen met een andere cursist kunt maken. Dit huiswerk kan zowel op papier als op de computer zijn (online). U kunt gebruik maken van de online leeromgeving om uw vaardigheden verder aan te scherpen en meer te oefenen. Ook worden er praktijkopdrachten gegeven die u samen met andere cursisten kunt doen. Tot slot gaat u stage lopen bij een Nederlands bedrijf.

Tijdens de cursus maken we gebruik van 1 boek. Daarnaast wordt er in de klas extra lesmateriaal aangereikt door de docent en krijgt u extra huiswerk mee. Om deel te nemen aan de cursus moet u de volgende boeken aanschaffen:

Welkom op de Nederlandse arbeidsmarkt: https://www.nt2.nl/product/416/Welkom-op-de-Nederlandse-arbeidsmarkt?h=133

Gedurende en aan het eind van de cursus wordt uw portfolio beoordeeld. Er wordt bekeken of het voldoende is om op te gaan voor het ONA examen. Indien nodig wordt u ondersteund om uw portfolio bij te spijkeren. Daarnaast wordt u tijdens uw werkervaringstraject ondersteund door uw persoonlijke begeleider.

Wij kunnen u niet verplichten om iedere les naar school te komen, u bent daar zelf verantwoordelijk voor. Als u wilt slagen voor het ONA examen is het wel belangrijk om te weten dat u dan ten minste 80% van de lessen heeft gevolgd en dat u actief heeft meegedaan in klas. Ook wordt er van u verwacht dat u het huiswerk maakt en deelneemt aan de praktijkopdrachten. Alleen dan kunt u het ONA examen behalen na afloop van de cursus. Verder wordt van u verwacht dat u zich tijdens uw werkervaringstraject als een echte werknemer gedraagt. Dat betekend dat u altijd op tijd bent en dat u zich bij uw leidinggevende afmeld indien u echt niet in staat bent om naar het werk te komen, bijvoorbeeld wegens ziekte. U moet zich verder houden aan het huishoudelijk reglement van uw stagebedrijf. U wordt hierover vooraf geïnformeerd door uw leidinggevende en/of uw persoonlijke begeleider van de school.

Onderdeel van de cursus is dat u huiswerkopdrachten maakt. Per week moet u rekening houden met 5 tot 10 uur zelfstudie, maar u mag natuurlijk altijd meer doen. Gedurende uw werkervaringstraject moet u er van uit gaan dat u 4 dagen per week werkzaam bent bij uw stagebedrijf. Daarnaast zijn er een aantal terugkomdagen op school.

Na afloop van de cursus kunt u het ONA examen doen. U kunt dit doen bij één van de landelijke examenlocaties. Kijk voor meer informatie over het examen op https://www.inburgeren.nl/examen-doen.jsp.

De hele cursus duurt minimaal 4 maanden. U krijgt in de eerste periode 3 keer per week les, daarna loopt u 4 dagen per week stage. Als u door bijvoorbeeld ziekte een tijdje niet naar school kunt komen kan de cursus voor u langer dan 4 maanden duren.

Wij hebben leslocaties in Rotterdam, Nieuwegein en in Gouda. Klik hier voor actuele informatie en adresgegevens van onze leslocaties.

Ga naar de aanmeldpagina en vul het aanmeldformulier in om u aan te melden voor de cursus Nederlands als tweede taal van A0 naar A2. Wij zullen u naar aanleiding van uw aanmelding uitnodigen voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bekijken we uw wensen en uw mogelijkheden. Als blijkt dat een andere cursus van onze school voor u beter geschikt is dan kunt u nog altijd overstappen.

Wilt u liever telefonisch aanmelden en/of overleggen? Ga dan naar onze contact pagina. U kunt daar spreken met een van onze medewerkers, ook in het Engels of Arabisch.

Cursusonderdelen

 • Lessen Nederlandse Arbeidsmarkt

  • LES OVER DE NEDERLANDSE ARBEIDSMARKT
   Viewing Les
  • ONDERSTEUNING BIJ PRAKTIJKOPDRACHTEN
   Viewing Les
  • ONDERSTEUNING BIJ SAMENSTELLEN ONA PORTFOLIO
   Viewing Les
  • Les over de Nederlandse cultuur op de werkvloer
   Viewing Les
 • Examen

  • CONTINUE BEWAKING VAN ONA PORTFOLIO
   Viewing Les
  • EINDCONTROLE ONA PORTFOLIO
   Viewing Les
 • Stage

  • 3 maanden stage lopen bij een Nederlands bedrijf
   Viewing Les
  • Stagebegeleiding en coaching
   Viewing Les
  • Terugkomdagen naar school
   Viewing Les