Inburgeringscursus: Inburgering Basis+ (B1)

Inburgeringscursus: Inburgering Basis+ (B1)

Cursus beschrijving

Complete cursus Aantal lessen Start Eind Duur
Inburgering Basis+ 196 dagdelen – 588 uur A0/A1 B1 20 maanden

De cursus Inburgering Basis+ is een complete inburgeringscursus waarmee u leert communiceren in het Nederlands op B1 niveau en waar u leert over de Nederlandse maatschappij en de Nederlandse arbeidsmarkt. U leert communiceren in het Nederlands in situaties die in de dagelijkse praktijk voorkomen. Er wordt aandacht besteed aan onderwerpen als werk, studie, hobby’s, gezondheid, samenleving, politiek en communicatie. Ook wordt extra gewerkt aan de uitbreiding van uw vocabulaire en grammatica.

In het kader van Kennis van de Nederlandse maatschappij leert u over de gebruiken in Nederland op allerlei gebieden. Bijvoorbeeld in omgang met mensen in de buurt waar u woont, in het verkeer en op het werk. Maar ook over hoe het werkt met bijvoorbeeld het scheiden van afval, de overheid en het koningshuis en het openbaar vervoer.

Het onderdeel ONA is bedoeld om te leren hoe de Nederlandse arbeidsmarkt er uit ziet en wat uw mogelijkheden hierbinnen zijn. Zo kijken we naar uw opleidingsniveau en/of werkervaring in het land waar u vandaan komt. We kijken samen naar wat uw kwaliteiten zijn en wat u wensen zijn op het gebied van werken in Nederland. Onderdeel van de ONA module is ook het maken van CV, het zoeken naar geschikte vacatures en het maken van sollicitatiebrieven. Na afloop van deze module heeft u uw portfolio voor het examen samengesteld en bent u goed voorbereid op het eindgesprek bij DUO (examen). Maar u bereidt u natuurlijk niet alleen voor op het examen, u bent ook goed in staat om zelf te zoeken naar een baan in Nederland en om een sollicitatiegesprek te voeren.

U bereid zich met de cursus Inburgering Basis+ voor op het Staatsexamen NT2 I en op het leven in Nederland. Zo kunt u bijvoorbeeld na afloop van de cursus een vervolgopleiding volgen aan het MBO of direct solliciteren naar een betaalde baan. U kunt uzelf in het dagelijks leven verstaanbaar maken en andere mensen begrijpen. Daarnaast beschikt u over voldoende kennis en vaardigheden om uw weg te vinden in de Nederlandse maatschappij en op de Nederlandse arbeidsmarkt. Na het doorlopen van deze cursus en het behalen van de vereiste examens heeft u voldaan aan uw inburgeringsplicht.

Concreet bestaat de Inburgering Basis+ cursus uit de volgende modules:

Module Aantal lessen Start Eind Duur
Nederlands A0 naar B1 + examentraining 160 dagdelen –480 uur A0 B1 16 maanden
Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) 18 dagdelen – 54 uur A2 2 maanden
Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) 18 dagdelen – 54 uur A2 2 maanden

Het startniveau is A0 (u spreekt beperkt Nederlands). De cursus van A0 naar B1 is een intensieve cursus waarbij u veel les krijgt maar ook veel zelfstudie moet doen. Deze cursus is geschikt voor hoger opgeleiden. Of u aan deze cursus kunt deelnemen wordt vastgesteld aan de hand van een intakegesprek + toets. U kunt ook kiezen voor de cursus A0 naar A2. In het intake gesprek kijken we goed naar uw startniveau. Nadat u de hele cursus heeft doorlopen beschikt u over het taalniveau B1.

Na het doorlopen van de cursus heeft u het taalniveau B1 bereikt en kunt u opgaan voor het Staatsexamen NT2 programma I. U kunt er ook voor kiezen om eerst nog door te studeren door de cursus Nederlands als tweede taal B1 naar B2 te volgen. U bent voorbereid om alle benodigde examens af te leggen, ook de examens ONA en KNM.

Tijdens de cursus worden verschillende werkvormen gebruikt. U krijgt ten eerste les in klas met andere cursisten. Daarnaast krijgt u huiswerk dat u alleen of samen met een andere cursist kunt maken. Dit huiswerk kan zowel op papier als op de computer zijn (online). U kunt gebruik maken van de online leeromgeving om uw vaardigheden verder aan te scherpen en meer te oefenen. Ook worden er praktijkopdrachten gegeven die u samen met andere cursisten kunt doen. Tot slot worden er regelmatig workshops en excursies georganiseerd. Bijvoorbeeld een dagje naar Amsterdam. U kunt zich hierop inschrijven als u dat wilt.

Tijdens de cursus maken we gebruik van een aantal boeken. Daarnaast wordt er in de klas extra lesmateriaal aangereikt door de docent en krijgt u extra huiswerk mee. De aanschaf van de boeken zit bij de cursusprijs inbegrepen, u ontvangt de volgende boeken van de school:

Midden en laagopgeleiden: https://shop.coutinho.nl/store_nl/taaltalent-deel-3.html & https://www.nt2.nl/product/72/Klare-Taal?h=133

Hoger opgeleiden: https://shop.coutinho.nl/store_nl/nederlands-in-actie.html & https://www.nt2.nl/product/72/Klare-Taal?h=133

Wegwijzer: https://www.nt2.nl/product/78/Wegwijzer?h=133

Welkom op de Nederlandse arbeidsmarkt: https://www.nt2.nl/product/416/Welkom-op-de-Nederlandse-arbeidsmarkt?h=133

Het is handig om tussentijds en aan het eind van de cursus te weten wat uw voortgang is en of u al klaar bent voor het examen. Daarom worden er door school testdagen georganiseerd. U weet daardoor hoe u scoort op de onderdelen lezen, schrijven, spreken en luisteren maar ook of u al voldoende kennis heeft van de Nederlandse maatschappij en de Nederlandse arbeidsmarkt.

Wij kunnen u niet verplichten om iedere les naar school te komen, u bent daar zelf verantwoordelijk voor. Als u wilt slagen voor het inburgeringsexamen of hierna wilt door studeren dan is het wel belangrijk om te weten dat u dan ten minste 80% van de lessen heeft gevolgd en dat u actief heeft meegedaan in klas. Ook wordt er van u verwacht dat u het huiswerk maakt en deelneemt aan de praktijkopdrachten. Alleen dan kunt u het niveau B1 bereiken na afloop van de cursus en bent u voorbereid op het Staatsexamen NT2 I.

Onderdeel van de cursus is dat u huiswerkopdrachten maakt. Per week moet u rekening houden met 10 tot 18 uur zelfstudie, maar u mag natuurlijk altijd meer doen. Het huiswerk bevat opdrachten als lezen, schrijven, online oefenen en praktijkopdrachten.

Na afloop van de cursus kunt u examen op B1 niveau doen (Staatsexamen NT2 I). U kunt dit doen bij één van de landelijke examenlocaties. Kijk voor meer informatie over het examen op https://www.hetcvte.nl/item/staatsexamens_nederlands_als.

Voor informatie over het KNM en het ONA examen kunt u hier terecht: https://www.inburgeren.nl/examen-doen.jsp.

Als u wilt doorstuderen naar niveau B2, dan moet u geen examen op B1 niveau doen. U kunt dan beter de aanvullende cursus Nederlands als tweede taal B1 naar B2 volgen. Daarna kunt u het Staatsexamen NT2 niveau B2 afleggen.

De hele cursus duurt minimaal 20 maanden. U krijgt 3 keer per week les. Als u door bijvoorbeeld ziekte een tijdje niet naar school kunt komen kan de cursus voor u langer dan 20 maanden duren.

Wij hebben leslocaties in Rotterdam, Nieuwegein en Gouda. Klik hier voor actuele informatie en adresgegevens van onze leslocaties.

Ga naar de aanmeldpagina en vul het aanmeldformulier in om u aan te melden voor de cursus Nederlands als tweede taal van A0 naar A2. Wij zullen u naar aanleiding van uw aanmelding uitnodigen voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bekijken we uw wensen en uw mogelijkheden. Als blijkt dat een andere cursus van onze school voor u beter geschikt is dan kunt u nog altijd overstappen.

Wilt u liever telefonisch aanmelden en/of overleggen? Ga dan naar onze contact pagina. U kunt daar spreken met een van onze medewerkers, ook in het Engels of Arabisch.

Cursusonderdelen

 • Intake

  • INTAKEGESPREK
   Viewing Les
  • NIVEAUBEPALENDE TOETS
   Viewing Les
 • Nederlandse lessen en praktijkopdrachten

  • NEDERLANDS LUISTEREN OP B1 NIVEAU
   Viewing Les
  • NEDERLANDS spreken OP B1 NIVEAU
   Viewing Les
  • NEDERLANDS lezen OP B1 NIVEAU
   Viewing Les
  • NEDERLANDS schrijven OP B1 NIVEAU
   Viewing Les
  • HUISWERKOPDRACHTEN PRAKTIJK
   Viewing Les
  • HUISWERKOPDRACHTEN theorie
   Viewing Les
  • DEELNAME AAN LEUKE WORKSHOPS
   Viewing Les
  • Deelname aan excursies
   Viewing Les
  • KENNIS OVER DE NEDERLANDSE ARBEIDSMARKT
   Viewing Les
  • KENNIS OVER DE NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ
   Viewing Les
 • Examen

  • Examen B1 lezen, schrijven, spreken en luisteren
   Viewing Les
  • EXAMEN KENNIS NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ
   Viewing Les
  • EXAMEN ORIËNTATIE NEDERLANDSE ARBEIDSMARKT
   Viewing Les
  • TUSSENTIJDSE TOETS
   Viewing Les
  • EXAMENTRAINING
   Viewing Les
  • PROEFEXAMEN
   Viewing Les
 • Persoonlijke begeleiding

  • PERSOONLIJK ONTWIKKEL PLAN
   Viewing Les
  • PERSOONLIJKE BEGELEIDING TRAJECTMANAGER
   Viewing Les
 • Inbegrepen studiemateriaal

  • STUDIEBOEKEN
   Viewing Les
  • Deelname aan excursies
   Viewing Les
  • Deelname aan workshops
   Viewing Les