Cursist Wesam

Cursist Wesam

“Een eigen garagebedrijf starten”

Ik zat al een tijd bij een bureau waar ze Nederlandse training geven. Ik kan niet zo goed in leren. Ik heb in Syrië aan auto’s en motoren gesleuteld en ben daar wel goed in. Ik hoorde van een vriend dat er een school of languages is die ook stages en werkervaringsplaatsen regelt en dat ze op zoek waren naar automonteurs.
Ik ben toen met SVS Inburgering gaan praten of ik daarvoor in aanmerking kon komen. Ik moest mijn inburgeringslessen gaan volgen en daarnaast een stagetraject. Naast de 3 dagdelen school doe ik 3 dagen per week ervaring op bij een Nederlands garagebedrijf. De taallessen worden voor een deel afgestemd op het garagebedrijf want daar heb ik meer aan en het leert bij mij dan sneller.
Het Nederlands spreken in de garage met mijn collega’s gaat eigenlijk heel goed. Zelfs de Nederlandse lessen kan ik nu veel beter volgen. Raar eigenlijk. Ik doe nu de oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt en ik herken er veel dingen uit de praktijk. Ik wil zoveel mogelijk kennis en ervaring in Nederland op doen zodat ik misschien later in mijn eigen land een garagebedrijf kan opzetten. Als het daar weer vrede is.